Rapport

Effectbepaling regionaal maatregelenpakket

Binnen het Programma duurzame mobiliteit werken de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) samen aan een duurzame regio met schoon, stil en energie-zuinig vervoer. Zij hebben de ambitie uitgesproken om binnen de sector Mobiliteit en Transport in 2025 30% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 2015. De MRDH-organisatie en de gemeenten hebben een maatregelenpakket met 45 maatregelen samengesteld om invulling te geven aan deze ambitie. In dit onderzoek hebben wij de verwachte CO2-effecten van het maatregelenpakket berekend en brengen wij in beeld in hoeverre de regionale ambitie voor 2025 binnen bereik ligt.