Rapport

Elektriciteitsinfrastructuur Haarlemmermeer. Onderzoek naar de knelpunten en oplossingsrichtingen

Onderzoek elektriciteitsinfrastructuur Haarlemmermeer
Zoals veel gemeenten heeft de gemeente Haarlemmermeer grote ambities voor woningbouw, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Deze ontwikkelingen leiden tot meer elektriciteitsvraag met mogelijk knelpunten in het elektriciteitsnet als gevolg. De gemeente wil weten welke knelpunten er mogelijk kunnen optreden, welke gevolgen dat heeft en welke oplossingen hiervoor zijn. Om daar inzicht in te geven, heeft CE Delft energiescenario’s opgesteld en geanalyseerd voor 2027, 2035 en 2050. Deze scenario’s zijn opgesteld op basis van de gezamenlijke inzichten van de gemeente, de netbeheerder en CE Delft. Die inzichten zijn voor elke sector (bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen of logistiek) in detail vergeleken met de scenario’s van de netbeheerder. Vervolgens heeft CE Delft in samenspraak met de netbeheerders in kaart gebracht welke knelpunten er in de verschillende scenario’s kunnen optreden op de verschillende niveaus van het elektriciteitsnet en wat mogelijke oplossingen hiervoor zijn.