Rapport

Elektriciteitsleveranciers in kaart

Begin 2012 presenteerden de Consumentenbond en Greenpeace een ‘duurzaamheidsranking’ van 23 elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt. In 2014 wordt er een nieuwe ‘duurzaamheidsranking’ opgesteld, ditmaal door de Consumentenbond, Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu, Hivos, Wereld Natuur Fonds, Wise en Vereniging Eigen Huis.

Voor deze nieuwe ranking was een vernieuwd objectief overzicht nodig van de bedrijfsprofielen en brandstofmixen van de elektriciteitsleveranciers die actief zijn in Nederland. Dit onderzoek geeft dit overzicht.

Per bedrijf is informatie verzameld en gerapporteerd in de vorm van een factsheet. Hierbij worden drie typen elektriciteitsleveranciers onderscheiden:

  1. in het bezit van productievermogen en internationaal actief;
  2. in het bezit van productievermogen en nationaal actief;
  3. niet in het bezit van productievermogen. 

Meer over