Rapport

Emissiekentallen elektriciteit

Dit is een verouderde versie, voor de meest recente elektriciteitsmix zie: Ketenemissies elektriciteit. Actualisatie elektriciteitsmix 2021’

In opdracht van Milieu Centraal en Stichting Stimular heeft CE Delft ketenemissie kentallen voor elektriciteit met basisjaar 2013 bepaald. Bij de ketenemissies van elektriciteitsopwekking horen naast de emissies die vrijkomen in de centrales ook de emissies van winning en transport van brandstoffen en emissies door netverliezen. Milieu Centraal en Stichting Stimular hebben gevraagd om een emissiekental voor grijze stroom en een kengetal voor niet-geoormerkte stroom (gemiddelde stroom: Nederlandse mix groen + grijs).

Het doel hiervan is dat bedrijven en particulieren deze kentallen kunnen gebruiken om de bijbehorende milieubelasting van hun stroomgebruik te berekenen op het moment dat ze ofwel grijze stroom afnemen ofwel niet weten welke stroom er afgenomen wordt (bijvoorbeeld in huursituaties of bij het opladen van hun elektrische auto langs de weg).

Auteurs

Meer over