Rapport

Emissiekentallen elektriciteit

In deze notitie staat kort beschreven wat de uitgangspunten zijn om de zogenaamde ketenemissies van elektriciteit te bepalen. Het gaat hierbij om de ketenemissies van de in Nederland geproduceerde elektriciteit in 2018.

Uitgangspunten elektriciteitsmix
De uitgangspunten voor de elektriciteitsmix (N.B. de mix van energiebronnen die ingezet zijn voor de elektriciteitsproductie) over 2018 zijn:

  • de elektriciteitsmix (in PJ) van in Nederland geproduceerde elektriciteit van het totale productiepark in 2018 zoals vastgesteld door PBL (bijlage tabel 13b uit KEV 2019) (PBL, 2019);
  • de verdeling van aardgas naar WKK en niet-WKK is gemaakt op basis van CBS-data over 2017 (CBS, 2019).

De elektriciteitsmix op basis van bovenstaande uitgangspunten is opgenomen in Tabel 1.

Meer over