Rapport

Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Rekenkamercommissieonderzoek naar de uitvoering in Alphen aan den Rijn

CE Delft heeft voor de rekenkamercommissie van Alphen aan den Rijn onderzocht hoe het staat met de uitvoering van de doelen van het energieakkoord Holland-Rijnland, en of Alphen aan den Rijn op koers ligt om haar doelen te behalen. Het hoofddoel, vrij van fossiele brandstof, energieneutraal en CO2-neutraal in 2050, is niet binnen bereik. Wel zijn de (tussentijdse) doelen voor energiebesparing en zonne-energie behaald.

CE Delft heeft de feitenrapportage voor de rekenkamercommissie opgesteld. De rekenkamercommissie zelf heeft de rapportage voorzien van aanbevelingen voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

De uiteindelijke rapportage is hier terug te vinden.