Rapport

Energiebesparing via de Wet milieubeheer

Als gemeenten structureel uitvoering geven aan de bestaande milieuregelgeving kan een zeer forse jaarlijkse energiebesparing van 58 tot 94 PetaJoule worden gerealiseerd, een hoeveelheid die overeenkomt met het energiegebruik van ongeveer een miljoen huishoudens. 

Op grond van de Wet milieubeheer moeten instellingen en bedrijven energiebesparende maatregelen nemen als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het gaat hierbij onder andere om onderwijs- en zorginstellingen, kantoren en supermarkten. Bij acht gemeenten en milieudiensten is nagegaan welk besparingspotentieel, met een terugverdientijd tot 5 jaar, ze hebben vastgesteld na 800 controles. Extrapolatie naar heel Nederland levert op dat in de dienstensector nog 41 tot 60 PetaJoule energie (38% warmte en 62% elektriciteit) bespaard kan worden en bij industriële bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen nog 17 tot 34 PetaJoule (33% warmte en 67% elektriciteit). 

Het onderzoek geeft tevens inzicht in de huidige uitvoeringspraktijk en bevat aanbevelingen van gemeenten om de uitvoering van de Wet milieubeheer verbeteren.

Meer over