Rapport

Energiebesparingsonderzoeken bij meldingsplichtige bedrijven

Vanuit diverse brancheorganisaties komt het beeld naar voren dat gemeenten te vaak en te willekeurig bedrijven verplichten een zgn. energiebesparingsonderzoek op te stellen. Het Ministerie van VROM heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken of dit klopt. CE Delft heeft gesproken met ca. 30 bedrijven en branches en 40 gemeenten. Hieruit volgt:

  • de werkwijze van gemeenten loopt behoorlijk uiteen; de ene gemeente/ milieudienst geeft veel meer prioriteit aan energiebesparing dan de andere;
  • het aantal opgelegde energiebesparingsonderzoeken is vrij beperkt: het ligt op ca. 1.000 per jaar (10% van de relevante bedrijven);
  • regelmatig leggen gemeenten een besparingsonderzoek op terwijl met een eenvoudige doorlichting van standaard maatregelen volstaan kan worden; ook wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met investerings- en afschrijvingstermijnen.

CE Delft adviseert om de onlangs van kracht geworden activiteiten-AMvB te begeleiden van een actieve communicatiecampagne richting gemeenten. Doel daarvan moet zijn consistentie tussen gemeenten en voldoende kennis over de manier waarop de regelgeving uitgevoerd moet worden. Het is zaak daarbij aan te sluiten op de initiatieven van het Energiecentrum MKB en die van voorlopende gemeenten.

Meer over