Rapport

Energy support measures and their impact on innovation in the renewable energy sector in Europe

Om sociaaleconomische- en milieudoelstellingen te behalen, worden energieproductie en -verbruik door overheden ondersteund, en dat is al decennia zo. In tijden van economische crisis staan openbare financiën en huishoudelijke inkomens onder druk. Tegelijk moeten nationale economieën een nieuw impuls krijgen door het scheppen van nieuwe werkgelegenheid in opkomende sectoren zoals hernieuwbare energie. In dit rapport wordt de overheidssteun aan energieproductie en -verbruik in Europa onderzocht, en de gevolgen daarvan voor innovatie in hernieuwbare energie. CE Delft was hoofdauteur van dit rapport, dat door het EEA in zijn Technical Report-reeks is verschenen.

Auteurs