Rapport

Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Eindhoven

Duurzaamheid maakt steeds meer een standaard onderdeel uit van het beleid van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven ambieert namelijk een leefbare en aantrekkelijke stad te zijn op het gebied van wonen, werken en recreëren voor bewoners en bezoekers. De Rekenkamercommissie (RKC) vraagt zich af wat de maatschappelijke effecten zijn van het beleid en of de uitvoering van de voornemens verloopt. Zij heeft CE Delft daarom gevraagd om een feitenrapportage op te stellen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eindhoven. 

 
Het doel van de evaluatie is om inzicht te geven in de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid van het Eindhovense duurzaamheidsbeleid en beoogt mogelijke richtingen van verbetering te identificeren. Het onderzoek is uitgevoerd op basis een uitgebreide dossierstudie van de beleidsdocumenten in de gemeente Eindhoven, verschillende interviews met betrokken beleidsambtenaren en de brede expertise van CE Delft in het duurzaamheidsbeleid.