Rapport

Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden en Leiderdorp

Rekenkameronderzoek duurzaamheid bij de gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp

CE Delft heeft voor de rekenkamer van de gemeenten Leiden en Leiderdorp onderzocht in hoeverre de gemeenten op koers liggen voor het behalen van de door hen geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen.
In dit onderzoek is breed gekeken naar het duurzaamheidsbeleid, van circulaire economie tot de energietransitie, maar ook biodiversiteit en klimaatadaptatie komen aan bod.

Het onderzoek concludeert dat de gemeenten Leiden en Leiderdorp met het huidige beleid hun doelen op het gebied van duurzaamheid niet gaan halen. Leiden en Leiderdorp hebben hoge ambities, maar zijn terughoudend met het stellen en handhaven van kaders. Het onderzoek laat zien dat de inspanningen van beide gemeenten wel effect hebben gehad, maar dat dit niet genoeg is om de doelen te halen. Het rapport doet daarnaast concrete aanbevelingen om de monitoring van het beleid te verbeteren.

Het volledige dossier van dit rekenkameronderzoek is terug te vinden op de website van de rekenkamer.

Meer over