Rapport

Evaluatie ODE. Doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft CE Delft de opdracht gegeven om de ODE (Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie) te evalueren. In dit onderzoek wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODE beoordeeld in het licht van de doelstelling van de ODE: een transparante financiering van de SDE-regeling. Alhoewel energiebesparing geen doelstelling is van de ODE, hebben we ook de gezamenlijke besparingsprikkel in combinatie met de energiebelasting in kaart gebracht. Verder hebben we onderzocht hoe de financiering van de stimulering van duurzame energie in andere landen is georganiseerd. De centrale vraag was:

Wat is de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ODE-heffing geweest in de periode 2013-2020?