Rapport

Externe kosten in de catering. Deel 3: Experiment: betalen van milieukosten in bedrijfsrestaurants.

Externe kosten in de catering. Deel 3: Experiment betalen van milieukosten in bedrijfsrestaurants
Hoe reageren consumenten in een bedrijfsrestaurant als zij zien wat de milieukosten van hun lunch zijn? Gaan zij hiervoor betalen? En wat is er nodig om milieukosten inzichtelijk te maken en in het kassasysteem te integreren? Een consortium van CE Delft, cateraar Hutten en drie opdrachtgevers, Wageningen University & Research (WUR), BDO Accountants (BDO) en CZ Zorgverzekeraar (CZ), gingen op zoek naar het antwoord op deze vragen. Zij hebben samen met een studententeam van de WUR een experiment uitgevoerd met beprijzen en betalen van milieukosten.

Het experiment
Op twee locaties die cateraar Hutten bedient, bij BDO en bij Wageningen University & Research (WUR), hadden bezoekers van het bedrijfsrestaurant twee weken lang de mogelijkheid om de milieukosten van hun lunch te betalen.

Aspecten om rekening mee te houden bij het invoeren van milieuprijzen
De belangrijkste aanbevelingen vanuit dit experiment zijn:

  • Zet de communicatie gezamenlijk op vanuit zowel opdrachtgever als cateraar. En sluit aan bij het lopende beleid.
  • Betrek de juiste mensen voor projectleiding, communicatie, ICT en praktische uit¬werking.
  • Zorg dat het hele cateringteam zich betrokken voelt bij het experiment, van locatiemanager tot kassamedewerker.
  • Zorg voor voldoende kennis en tijd bij alle betrokkenen.
  • Test het kassasysteem uitvoerig en zorg dat het systeem technisch werkt en eenvoudig is te bedienen.

Consumentengedrag in beeld
Uit het experiment komt naar voren dat bij de WUR voor grofweg één kwart van de verkochte producten de milieukosten zijn betaald. Bij BDO was dit 17% in de eerste week en 7% in de tweede week. Het verschil tussen de locaties is voor een deel te verklaren door het verschil in kennis en houding ten opzichte van het betalen van milieukosten. Ook kan meespelen dat bij de WUR de kassabedienden en bij BDO zelfscankassa’s zijn gebruikt.

Van inzicht naar actie: gratis melk afgeschaft
Zorgverzekeraar CZ heeft het idee dat milieukosten kunnen bijdragen aan het verminderen van milieubelasting daadwerkelijk in de praktijk gebracht: Het inzicht dat één glas koemelk dezelfde milieukosten heeft als 5.000 glazen kraanwater, leidde tot het besluit om te stoppen met gratis verstrekken van melk. Per 1 maart 2023 wordt € 0,50 gevraagd voor een glas melk of karnemelk. Het resultaat is zichtbaar: in de vier bedrijfsrestaurants is de melkconsumptie gedaald van 650 liter in januari, naar 185 liter in maart.

Dit project is onderdeel van een groter traject: het Meerjarenprogramma Experimenteren met True Pricing, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Andere publicaties binnen dit project zijn:
Deel 1: Concrete tips voor cateringcontracten
Deel 2: De milieukosten van catering in drie bedrijfsrestaurants – CE Delft