Rapport

Externe review conceptevaluatie CO2-sectorsysteem glastuinbouw

In het ‘Convenant CO2-emissieruimte binnen het CO2-sectorsysteem glastuinbouw voor de periode 2013-2020’ is de evaluatie van het convenant en het CO2-sectorsysteem glastuinbouw afgesproken. De ministeries van EZ, I&M en Financiën en de glastuinbouwsector hebben het CO2-sectorsysteem geëvalueerd. CE Delft is door het ministerie van EZ gevraagd om een externe review van deze conceptevaluatie. Voorliggend rapport bevat de bevindingen van deze review.