Rapport

Factsheets energiedragers wegvervoer

De factsheets energiedragers wegvervoer geven inzicht in de feitelijke uitstoot van CO2, fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx) van voertuigen in combinatie met verschillende energiedragers. De cijfers zijn zoveel mogelijk gebaseerd op emissiemetingen, uitgevoerd door TNO onder realistische praktijkomstandigheden. Ze wijken daarmee af van de formele typegoedkeuringscijfers die door de fabrikant worden opgegeven, aangezien de uitstoot van emissies onder praktijkomstandigheden vaak hoger is. 

Behalve emissies bevatten de factsheets ook informatie over de beschikbaarheid van de verschillende voertuigen op de Nederlandse markt, actieradius en laad- of vultijd. Later dit jaar wordt dit aangevuld met informatie over de betaalbaarheid, in de vorm van een inschatting van de totale kosten van het voertuigbezit voor de eindgebruiker.

CE Delft heeft zich met name gericht op de informatie over energiedragers. Die is gebaseerd is op de Nederlandse mix.

De factsheets zijn opgesteld door TNO en CE Delft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

U kunt alle factsheets vinden op de webpagina van Pianoo, het expertisecentrum aanbesteden.

Auteurs

Co-auteurs

Maarten Verbeek (TNO)