Rapport

Factsheets stikstofmaatregelen mobiliteit

CE Delft heeft samen met TNO een bijdrage geleverd aan het achtergronddocument bij de analyse van het Planbureau van de Leefomgeving naar maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen.

CE Delft heeft voor dit achtergrondrapport factsheets opgesteld voor twee maatregelen:

  1. Stimuleringsregeling voor walstroom zeescheepvaart  (pagina 97) en
  2. Stimuleringsregeling voor elektrisch taxiën in de luchtvaart (pagina 99).

Auteurs

Co-auteurs

TNO: Willar Vonk, Rob Cuelenaere, Richard Smokers, Norbert Ligterink, Ruud Verbeek,Jan Hulskotte, Jorrit Harmsen, Emiel van Eijk

PBL: Gerben Geilenkirchen