Rapport

Financiele instrumenten voor duurzaam hout

Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland is gestegen tot 75 %. De verduurzaming van tropisch hout (40,4%) blijft echter achter bij andere houtsoorten. De belangrijkste reden is de meerprijs van gecertificeerd hout. Verschillende financiële instrumenten, waaronder  EU-importheffingen op niet-duurzaam hout en een verlaagd btw-tarief bieden belangrijke beleidsopties om de houtsector in Nederland bijna volledig te verduurzamen. Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ richt zich vanaf 2013 met succes op verdergaand stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt.

CE Delft heeft in opdracht van de Stichting Bewust met Hout (StBmH)- en in het kader van de Green Deal “Bevorderen duurzaam bosbeheer” onderzoek gedaan naar financiële beleidsinstrumenten die een doorbraak in het verduurzamen van de houtsector kunnen realiseren.