Rapport

Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem in Groningen en Drenthe. Verdieping systeemstudie 2019

Voor de provincies Groningen en Drenthe heeft CE Delft de ontwikkeling tot 2050 rondom flexibiliteit in de provincies in kaart gebracht. Dit onderzoek is een verdieping op de systeemstudie die CE Delft in 2019 voor de provincies heeft uitgevoerd.

Inzet van flexibele bronnen kan twee doelen dienen: balanceren van vraag en aanbod op nationaal niveau (elektriciteitsmarktbalancering) en lokaal balanceren, voor het verlagen van de belasting op het elektriciteitsnetwerk (netcongestiemanagement):

  • Voor het balanceren op nationaal niveau is flexibiliteit nodig om de leveringszekerheid te garanderen. Dit wordt op nationaal niveau geregeld. Een deel van de nationale flexibiliteitsbehoefte zal in Groningen en Drenthe ingevuld worden, maar geen eenduidig antwoord hoeveel.
  • Flexibiliteit kan bijdragen aan het verlagen van de belasting op het elektriciteitsnet. Flexibele productie (curtailment) en vraag (vraagsturing) kunnen tegen lage maatschappelijke kosten netverzwaringen voorkomen. Er zullen naar verwachting geen flexibele bronnen gerealiseerd worden als structureel alternatief voor netverzwaring. Het is belangrijk dat de flexibele bronnen voor elektriciteitsmarktbalancering op gunstige locaties te realiseren, om een negatieve impact op het elektriciteitsnet te voorkomen en mogelijk een deel van de netverzwaringen te voorkomen.