Rapport

Fuel and drivetrain options for road transport. Impact on air pollution and external costs

Luchtvervuiling is wereldwijd een belangrijke veroorzaker van volksgezondheidsproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er door blootstelling aan luchtvervuiling elk jaar zeven miljoen mensen vroegtijdig overlijden en er miljoenen gezonde levensjaren verloren gaan. Wegtransport is een belangrijke bron van luchtvervuiling. In een eerdere studie voor de European Public Health Alliance (EPHA) evalueerde CE Delft de totale kosten van luchtvervuiling als gevolg van het wegverkeer in de EU28. In deze studie worden de gevolgen voor de gezondheid en de samenleving verder geanalyseerd door te kijken welke aanvullende mogelijkheden er zijn om de dieselemissie van het wegtransport te verminderen.

Doel van deze studie

Deze studie is een uitbreiding op de vorige studie en richt zich op twee hoofdelementen:

  1. Brandstof en/of aandrijflijnscenario’s: de studie analyseert de mogelijke impact op de emissieniveaus indien diesel of dieselvoertuigen zouden worden vervangen door brandstof-/energiedragers zoals elektriciteit, CNG (compressed natural gas), LNG (liquid natural gas), LPG (liquefied petroleum gas), biobrandstoffen, en aandrijflijnen zoals plug-in hybride voertuigen en flexfuelvoertuigen (die werken op mengsels met een hoog percentage fossiele brandstofvervangers).
  2. Breder scala aan externe kosten: behalve de externe kosten van NOx en deeltjes kijkt de studie tevens naar andere externe kosten, zoals CO2-uitstoot, lawaai, verkeersveiligheid en files.

Er zijn tal van verschillende brandstof- en aandrijflijncombinaties die mogelijk als vervanging kunnen dienen van dieselvoertuigen. De studie onderzoekt wat de impact is van dieselvervangers die vanuit het oogpunt van bestrijding van luchtvervuiling en klimaatverandering kunnen worden gestimuleerd. In de scenario’s wordt gekeken wat de gevolgen zouden zijn op de luchtvervuiling en met name op de gezondheid indien diesel wordt vervangen door alternatieve brandstoffen. Het is belangrijk om te beseffen dat het hypothetische scenario’s betreft die zijn opgezet om vast te stellen wat het maximaal haalbare potentieel is van dieselvervanging: de studies vormen geen realistische weergave van de ontwikkeling van het wagenpark.