Rapport

Functioneel ontwerp VESTA

Voor PBL is een geografisch rekenmodel (‘VESTA’) ontwikkeld over de energievoorziening van de gebouwde omgeving. De nadruk in de eerste fase ligt op de invulling van de warmtevraag. In het model wordt per postcodegebied de energievraag berekend uit de bebouwingsgegevens van woningbouw, utiliteitbouw en glastuinbouw. Vervolgens wordt bepaald of restwarmte in de buurt beschikbaar is en of die op een rendabele manier aan de bebouwing kan worden geleverd. Ook geothermie en warmte-koude-opslag worden doorgerekend op rentabiliteit. Een geografische rekenapplicatie zoals VESTA is hiervoor essentieel, aangezien de rentabiliteit van warmtenetten sterk wordt bepaald door ruimtelijke afstanden en bebouwingsdichtheden.  

CE Delft heeft het functioneel ontwerp voor het VESTA-model geschreven, inclusief alle benodigde formules voor energieberekeningen en kosten-, opbrengst- en rentabiliteitsberekeningen, en de defaultwaardes bepaald van de gebruikte parameters.