Rapport

Gaswinning op de Noordzee. En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee

Het Akkoord voor de Noordzee (NZA) is in 2020 gesloten tussen de Rijksoverheid en partijen die betrokken zijn bij – of geraakt worden door – de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee. In het NZA is onder andere afgesproken dat wordt onderzocht of de aardgaswinning op de Noordzee binnen het binnenlands gebruik blijft, en of de winning binnen het Nederlandse koolstofbudget blijft, uitgaande van de meest recente rapporten van Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Uit dit onderzoek blijkt dat de aardgaswinning op de Noordzee binnen het binnenlands gebruik blijft. Voor de tweede vraag laat het onderzoek zien dat de verwachte Nederlandse cumulatieve CO2-emissies van de economie als geheel, waaronder van aardgasverbruik, meer zijn dan het koolstofbudget van Nederland, op basis van de binnen NZA afgesproken 80% waarschijnlijkheid van maximaal 1,5 graad opwarming.

Meer over