Rapport

GER-waarden van vleesproducten

Eind 2011 heeft CE Delft onderzoek afgerond ter aanlevering van milieugegevens voor een groot aantal vleestypen, in het kader van de SuperWijzer. Agentschap NL publiceert op haar website een document met GER-waarden voor allerlei grondstoffen, materialen en energiedragers. De GER-waarde geeft de totale hoeveelheid primaire energie aan die nodig is voor de totstandkoming van een product. Agentschap NL heeft CE Delft gevraagd de lijst met GER-waarden voor vleessoorten – rund, kip, lam en varken – te updaten en uit te breiden op basis van het onderzoek voor de SuperWijzer. De GER-waarden van vleestypen worden niet direct gepubliceerd in de GER-waardenlijst van Agentschap NL, maar er wordt verwezen naar dit rapport, aangezien deze GER-waarden uitleg behoeven. Het rapport bevat uitleg over het gebruik en de totstandkoming van de GER-waarden alsmede een beknopte verklaring van de berekende waarden. CE Delft benadrukt dat voor vleesproducten de GER-waarde geen volledig beeld biedt van de milieu-impact van vlees. Vlees heeft een complexe voorketen, waarbij vele milieueffecten een rol spelen.

Meer over