Rapport

Green light for sustainable mobility. Vision and pathway to 2050

Op verzoek van De Groenen/EFA-groep in het Europees Parlement is door CE Delft en TEPR verkend hoe een werkelijk duurzame mobiliteitssector in 2050 eruit zou kunnen zien en hoe die bereikt zou kunnen worden. Een dergelijke transitie zal niet vanzelf plaatsvinden, maar zal een brede scala beleidsmaatregelen vereisen. Door het uitrollen van een geschikte combinatie van instrumenten kunnen de diverse uitdagingen echter het hoofd worden geboden. Hoewel meerdere strategieën denkbaar zijn, zullen ze allemaal op zijn minst moeten bestaan uit een combinatie van maatregelen die gericht zijn op het veranderen van gebruikersgedrag enerzijds en technologische verandering en innovatie anderzijds.