Rapport

Groene chemische grondstoffen, potentieel in de EU en duurzaamheidsaspecten

Groene chemische grondstoffen
Biomassa kan gebruikt wordt als bron voor elektriciteit en transportbrandstof maar ook als grondstof voor de chemie. Als de chemie in Europa voor 25% over zou schakelen op biomassa als grondstof dan zou de vraag vanuit deze sector naar vergelijkbaar of nog iets groter worden dan de vraag naar biomassa van de transportsector. Er zijn verschillende manieren om biomassa in te zetten in de chemie. Deze keuzes leiden tot een verschillende vraag naar soorten biomassa. Een groot deel van de grondstoffen voor biochemie komt overeen met grondstoffen voor de biotransportsector. Sommige routes vragen om andere grondstoffen. Vergeleken met biomassa in transport geeft inzet van biomassa in chemie vaak een hoger milieuvoordeel tegen lagere kosten. Het zou heel nuttig zijn om ook voor biomassa die gebruikt wordt door de chemie duurzaamheidscriteria op te stellen.

Onder andere op basis van deze verkenning van CE Delft heeft de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (ook Commissie Corbey genoemd) een advies opgesteld waarin aanbevolen wordt duurzaamheidscriteria voor biomassa voor de chemie te gaan hanteren.

Auteurs

Meer over