Rapport

Groenten op het bord of brandstof in de tank?

De vraag naar gewassen zoals koolzaadolie, graan en maïs, is door de stimulering van biobrandstoffen door de overheid afgelopen jaren sterk gestegen en deze ontwikkeling lijkt in de toekomst door te zullen zetten. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor groenteverwerkende bedrijven zoals HAK (Neerlands Glorie Conserven BV). De vraag naar energiegewassen geeft immers ook een extra druk op vraag naar land. Op basis van saldoberekeningen concluderen we dat een verdubbeling van de graanprijs tot een prijstoename van 50% à 90% voor groentegewassen als erwten, bonen en spinazie zou leiden. De langere termijn prognoses van onder andere OECD/FAO zouden echter slechts minimale effecten op de prijs van deze gewassen moeten hebben. Het biobrandstoffenbeleid is nog in ontwikkeling. Dit levert een dynamische markt op, met veel onzekerheden. Prijseffecten hangen ook af van de olieprijs en van hoe de wereldwijde landbouw inspringt op de veranderende omstandigheden. Daarnaast stellen steeds meer landen duurzaamheideisen aan biobrandstoffen die veelal moeten leiden tot minder druk op land en minder competitie met voedselproductie. Gezien deze trend en de stormachtige prijsontwikkelingen in 2007 is het op dit moment niet mogelijk goede voorspellingen te doen voor de langere termijn.

Meer over