Rapport

Hergebruik straatbakstenen, samenvatting

Straatbaksteen is een product met als voornaamste grondstof klei. De straatbakstenen worden toegepast als verharding van wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Bij herbestratingen worden de vrijkomende straatbakstenen op dezelfde locatie of elders hergebruikt.

De vragen die beantwoord worden in deze studie zijn:

‘Wat is het hergebruikpercentage van straatbakstenen bij groot onderhoud?’
‘Wat is de gemiddelde functionele levensduur van een straatbaksteen?’

Voor het beantwoorden van deze vragen is een massabalans gemaakt voor het jaar 2019.

Op basis van verzamelde gegevens en de twee gehanteerde benaderingen kan geconcludeerd worden dat het hergebruikspercentage van straatbakstenen bij groot onderhoud van een gemeentelijke weg ligt tussen de 70 en 89%. Dit maakt dat de gemiddelde functionele levensduur van een straatbaksteen tussen de 95 en 190 jaar is voor straatbakstenen die in 2020 neergelegd worden.

Het meest waarschijnlijk is dat het hergebruikspercentage bij de gemeente ligt tussen de 80 en 83% met een functionele levensduur tussen de 130 en 140 jaar voor stenen die in 2020 neergelegd worden.

Auteurs

Meer over