Rapport

Impactanalyse inkoop Utrecht

Met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) zet de gemeente Utrecht haar eigen inkoop in om actief bij te dragen aan een duurzame en leefbare stad. Om inzicht te krijgen in waar binnen MVOI prioriteiten liggen voor verduurzaming, heeft CE Delft een analyse uitgevoerd naar de klimaatimpact en de grondstoffenuitputting van de totale jaarlijkse inkoop bij de gemeente. Met het inzicht van deze inkoopanalyse heeft de gemeente strategische inkoopbeslissingen binnen hun actieplan MVOI onderbouwd. Daarnaast faciliteert het inzicht ook bewustwording bij interne opdrachtgevers. Een vergelijkbaar onderzoek hebben we ook uitgevoerd voor de gemeente Rotterdam.

Klimaatimpact en grondstoffenverbruik in kaart

Binnen de impactanalyse hebben we zowel naar de impact op het klimaat van de inkoop door de gemeente Utrecht gekeken, als naar de invloed van deze inkoop op grondstoffenuitputting. Deze impacts vinden grotendeels buiten de gemeentegrenzen plaats, in de aanvoerketen van alle materialen, producten en services die de gemeente inkoopt.

Voor de analyse hebben we alle inkoop gegroepeerd in twaalf ‘inkoopsegmenten’, die we vervolgens hebben gevisualiseerd in overzichtelijke figuren. In deze figuren laten we zien aan welke inkoopsegmenten de gemeente het meest uitgeeft, wat de impact per uitgegeven euro is en wat de totale impact per inkoopsegment is. Dit is hieronder weergegeven voor het thema ‘klimaatimpact’. Het resultaat voor grondstoffenuitputting is te zien in de downloadbare pdf, rechts op deze pagina.

Inkoopsegmenten met grote impact

Uit de analyse blijkt dat met name het inkoopsegment ‘GWW’ (Grond-, Weg- en Waterbouw) veel bijdraagt aan de impact de inkoop op klimaat en grondstoffenverbruik. Ook ‘Sociaal Domein’ (onder andre WMO, jeugdzorg en andere zorgtaken) en ‘Vastgoed’ (alle gebouwen in beheer van de gemeente) dragen sterk bij aan met name de klimaatimpact van inkoop.