Rapport

Impactanalyse inkoop gemeente Rotterdam

Hoe kan de gemeente Rotterdam het beste aan de slag gaan met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)? Om hier zicht op te krijgen heeft CE Delft een analyse uitgevoerd naar de milieu-impacts en maatschappelijke effecten van de totale jaarlijkse inkoop bij de gemeente. Met dit inzicht kan de gemeente strategische inkoopbeslis­singen onderbouwen, bewustwording faciliteren bij interne opdrachtgevers en MVOI-beleid aanscherpen. Een vergelijkbaar onderzoek hebben we ook uitgevoerd voor de gemeente Utrecht (volgt in 2024).

Vier MVOI-thema’s in kaart
Voor de impactanalyse hebben we de impacts van vier MVOI-thema’s in kaart gebracht: klimaatimpact, grondstofuitputting, social return en het toepassen van internationale sociale voorwaarden (ISV/ketenverantwoordelijkheid). Eerst laten we zien aan welke inkoopsegmenten de gemeente het meest uitgeeft. Vervolgens hebben we inzichtelijk gemaakt welke inkoopsegmenten het meeste bijdragen aan elk van de vier thema’s. Dit is hieronder weergegeven voor het thema ‘klimaatimpact’. Het resultaat voor alle MVOI-thema’s is te zien in de downloadbare pdf, rechts op deze pagina.

 

Inkoopsegmenten met grote impact
Uit de analyse blijkt dat met name het inkoopsegment ‘Grond-, Weg- en Waterbouw’ (‘GWW’) veel bijdraagt aan de impact de inkoop op klimaat en grondstoffenverbruik. Voor social return is dit inkoopsegment ook van groot belang, maar draagt ook het inkoopsegment ‘Zorg’ veel bij. De grootste risico’s voor misstanden in de keten (ketenverantwoor­delijkheid) zitten in de inkoopsegmenten ‘Afval’, ‘ICT’ en ’GWW’.

Strategisch MVOI beleid
De gemeente Rotterdam werkt aan een duurzame, energiezuinige en inclusieve stad en geeft graag zelf het goede voorbeeld. De eigen inkoop wordt daarom strategisch ingezet voor een concrete bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen op de verschillende MVOI thema’s. De studie van CE Delft helpt mee in het proces om het nieuwe Rotterdamse Inkoopbeleid, met MVOI als prominente werkwijze, vorm te geven. Rotterdam werkt samen met de lijnorganisatie op alle lagen aan het Actieplan MVOI, dat naar verwachting halverwege 2024 wordt voltooid.