Rapport

Impactanalyse MVI UMC Utrecht

In opdracht van het UMC Utrecht heeft CE Delft een quickscanonderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke impact van alle productgroepen die het UMC Utrecht inkoopt. Het UMC krijgt hiermee inzicht in de inkoopcategorieën die een grote bijdrage leveren aan de strategische duurzaamheidsdoelen, die een grote milieukundige impact in de keten hebben of waarbij een aanzienlijk risico bestaat op negatieve sociale impact in de keten.

Eén van de strategische doelen van het UMC Utrecht is om ‘CO2-neutraal’ te zijn in 2030. We schatten de totale klimaatimpact van de facilitaire en medische inkoop door het UMC Utrecht op 158 kiloton (kton) CO2-eq. Dit staat gelijk aan de impact van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van meer dan 100.000 huishoudens. De grootste klimaatimpact wordt veroorzaakt door Geneesmiddelen (41 kt CO2-eq.) en Energie (36 kt CO2-eq.). Daarna volgen Implantaten (12 kt CO2-eq.), Mobiliteit (11 kt CO2-eq.) en Disposables (11 kt CO2-eq.).

Een ander strategisch doel is om circulair te zijn in 2030. Daarvoor is het van belang dat de bijdrage aan grondstofschaarste zo laag mogelijk is. De grootste impact op grondstofschaarste wordt veroorzaakt door Energie. Geneesmiddelen komt op de tweede plaats, gevolgd door Mobiliteit, Implantaten en Disposables.

Het UMC heeft ook als doel om de impact op menselijke gezondheid en ecosystemen in de keten te minimaliseren. De productgroepen die bij klimaatimpact en grondstofschaarste hoog scoren, leveren ook hier de grootste bijdrage, net als de productgroepen Voeding en Textiel. Bij Voeding zorgen vooral vlees en zuivel voor grote milieu-impact, door de grote hoeveelheid veevoer en het ontstaan van methaan bij de spijsvertering van koeien. Bij Textiel komt de grote impact door het hoge energie-, water- en chemicaliëngebruik bij de winning van grondstoffen en productie.

De studie heeft uitgewezen dat sociale risico’s, zoals slechte arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten, met name te vinden zijn bij Geneesmiddelen, Medische apparatuur, Reusables, Disposables, Textiel en ICT. Samenwerking met andere (zorg)instellingen is nodig om deze impact te verlagen.

Met de resultaten uit dit onderzoek kan het UMC Utrecht prioriteren, haar MVI-beleid aanscherpen en zo verder verduurzamen.

Per productgroep zijn aanbevelingen gegeven aan de inkoopafdeling van het UMC Utrecht, met tips over hoe zij hun impact kunnen verlagen.

 

Meer over