Rapport

Investment challenges of a transition to a low-carbon economy in Europe

In deze studie wordt ingegaan op de uitdagingen waarvoor Europa staat in de jaren tot 2050 bij de overgang naar een koolstofarme economie. Het hoofddoel is om meer inzicht te bieden in de factoren die het tempo van decarbonization (‘ontkoling’) dicteren, met de nadruk op kapitaal, investeringen en de wijze waarop inkomsten worden gegenereerd.

De resultaten van onze analyse onderstrepen de enorme omvang van de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen met 80-95% te verminderen en de verreikende gevolgen hiervan voor de maatschappij als geheel. Om dit doel te bereiken zullen jaarlijkse investeringsniveaus gemiddeld tot ongeveer 2% van het BNP moeten stijgen. Zoals het er nu voorstaat, zullen investeringen in koolstofarme technologieën met een factor vijf moeten worden verhoogd ten opzichte van 2013 en zullen deze inspanningen de komende 35 jaar moeten worden volgehouden.