Rapport

Inzameling van drankenkartons – Milieu- en kostenanalyse van recyclingopties

In dit project is onderzocht of er milieuvoordeel te behalen is in Nederland met het apart inzamelen van drankenkartons. Deze verpakkingen die veel gebruikt worden voor bijvoorbeeld melk en jus d’orange worden in Europa in veel landen (bijvoorbeeld Duitsland en België) al ingezameld en gerecycled. Uit de analyse met de ReCiPe milieu-indicator blijkt dat er duidelijk milieuwinst te behalen is met het recyclen van drankenkartons. Het grootste voordeel wordt behaald op het thema landgebruik/biodiversiteit. Vervolgens is gekeken wat de meerkosten zijn het inzamelen van deze fractie. Per ton drankenkartons bedragen de netto meerkosten ongeveer 280 Euro. De kosten per te behalen milieuwinst zijn waarschijnlijk vergelijkbaar of iets lager dan het inzamelen en recyclen van kunststof verpakkingen dat vanaf 2010 massaal in Nederland is opgestart.

Auteurs

Meer over