Rapport

Italiaans restafval verbranden in Nederland. Milieukundige analyse

Afvalverwerker AEB Amsterdam (AEB) is van plan om Italiaans restafval naar Nederland te brengen om hier te verbranden. In Italië zou dat afval gestort worden, omdat daar te weinig verbrandingscapaciteit is. CE Delft heeft gekeken naar het milieukundig verschil tussen stort in Italië of verbranding met energieterugwinning in Amsterdam. AEB heeft verschillende transportroutes op het oog en elke route kan worden afgelegd per vrachtwagen of met een combinatie van vrachtwagen- en treinvervoer.

CE Delft heeft de analyse gedaan met behulp van levenscyclusanalyse. Dit is een methode waarin de milieu-impact in kaart wordt gebracht, in dit geval van afdanking van het afval tot eindverwerking. We rapporteren resultaten voor het milieueffect ‘klimaatimpact’ en een gewogen milieuscore waarin een groot aantal milieueffecten zijn inbegrepen.