Rapport

Kennismontage CE en Ruimte

Het kabinet heeft stevige ambities voor de circulaire economie: 50% minder primaire grondstoffen in 2030 en een volledige circulaire economie in 2050. Dit heeft grote effecten op ruimtegebruik en logistiek. De ministeries van BZK en I&W, hebben aan CE Delft, Bureau Buiten en BVR gevraagd om onderzoek te verrichten naar:

  1. De beschikbare kennis over circulaire economie en ruimte.
  2. Bouwstenen om te komen tot een aanpak voor een ruimtelijke strategie op gebiedsniveau.
  3. Een visie op een aanpak voor een samenhangende strategie op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau.

Om deze vragen te beantwoorden hebben we meer dan 130 studies geanalyseerd. Ook hebben we twee dialoogtafels georganiseerd waarin we met beleidsmakers en wetenschappers de (tussen)tijdse resultaten hebben besproken.

Auteurs

Meer over