Rapport

Ketenemissies elektriciteit. Actualisatie elektriciteitsmix 2019

Dit is een verouderde versie, voor de meest recente elektriciteitsmix zie: Ketenemissies elektriciteit. Actualisatie elektriciteitsmix 2021’

Op co2emissiefactoren.nl staan de emissiefactoren gepubliceerd die organisaties kunnen gebruiken om hun klimaatvoetafdruk te berekenen. CE Delft heeft in opdracht van Rijkswaterstaat en Milieu Centraal de emissiefactor voor elektriciteit, inclusief ketenemissies, geactualiseerd. Het gaat hierbij om de ketenemissies van de in Nederland geproduceerde elektriciteit in 2019, het meest recente jaar waarover alle benodigde data beschikbaar zijn.

De emissiefactor voor de productie van elektriciteit in 2019 is 369 g/kWh. Emissies in de keten zijn daarbovenop 58 g/kWh, uitkomend op een totaal van 427 g/kWh. De ketenemissies zijn geanalyseerd aan de hand van de elektriciteitsmix en vervolgens door van elke bron (aardgas, kolen, wind, zon-pv, biomassa, etc.) de ketenemissies na te zoeken.

 

Auteurs