Rapport

Klimaatimpact van de 0,5 liter PET-fles

In de afgelopen 10 jaar zijn kleine PET-flesjes stap voor stap verbeterd. Fabrikanten hebben het gewicht van de flessen verlaagd, gebruiken deels gerecycleerd PET als grondstof voor de flesjes en daarnaast wordt inmiddels een deel van de gebruikte PET-flesjes gerecycled door het Plastic Heroes ophaalsysteem. CE Delft heeft uitgerekend dat door deze drie factoren samen de klimaatimpact van het gemiddelde halve liter PET-flesje de afgelopen 10 jaar met 37% is verlaagd. De milieuverbetering hiervan is vergelijkbaar met de emissie van 46 miljoen douchebeurten. De verwachting is dat door meer recycling, een nog lager gewicht en meer gebruik van recyclaat de komende jaren nogmaals zo’n verbetering mogelijk is.

Meer over