Rapport

Kosten en baten circulaire zondag

Het initiatief circulaire zondag levert, afhankelijk van het type weg, verschillende welvaartsbaten op (CO2-winst, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, gezondheidswinst, minder geluidshinder, minder afhankelijkheid buitenland, besparing brandstoffen) maar leidt ook tot reistijdverliezen voor de automobilist en beleidskosten voor de overheid. De meeste baten treden op bij een verlaging van de adviessnelheid op snelwegen. Op provinciale wegen en binnen de bebouwde kom is de CO2-winst beperkt of zelfs negatief omdat een automotor bij de lagere snelheden dan 80 kilometer per uur (en in een lagere versnelling) minder efficiënt kan zijn.