Rapport

Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes

Het huidige statiegeldsysteem in Nederland omvat grote PET-flessen, kleine hervulbare frisdrankflesjes in de horeca en hervulbare bierflesjes. Andere verpakkingen zijn uitgezonderd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CE Delft gevraagd een onderzoek te doen naar de kosten en (milieu)effecten van het invoeren van statiegeld voor kleine flesjes en blikjes. Deze informatie dient ter input voor een vergelijking van verschillende systemen in de beleidsmatige afweging. Dit rapport geeft de resultaten van ons onderzoek weer.

Centrale vraagstelling
Wat zijn de kosten en (milieu)effecten van het invoeren van statiegeld voor kleine flesjes en blikjes?

Varianten
Voor een compleet beeld zijn er acht mogelijke varianten onderzocht. Deze varianten reflecteren verschillen in hoogte van het statiegeldbedrag (10 of 25 eurocent), inzamelpunten (alleen supermarkten of alle verkooppunten) en type verpakkingsmaterialen (alleen plastic flesjes en blik of ook eenmalig glas).

Onderzocht zijn jaarlijkse netto kosten van het systeem, bekostiging door niet ingeleverde verpakkingen, uitgespaarde kosten in de huidige systemen, de effecten op zwerfafval en toename van recycling en CO2-besparing.

Zie ook: Hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 november 2017

Addendum
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CE Delft in dit addendum ook nog onderzocht wat de kosten en (milieu)effecten van en systeem van statiegeld alleen voor kleine PET-flesjes zijn. Daarbij hebben we gekeken naar een systeem met alleen inleveren bij grotere verkooppunten (supermarkten) en 10 of 25 cent statiegeld.