Rapport

Kosten statiegeldsystemen voor grote PET-flessen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft onder voorwaarden ingestemd met het afschaffen van de statiegeldverplichting voor plastic (PET-)flessen groter dan 0,5 liter. Eén van de belangrijkste argumenten was dat het afschaffen van het statiegeldsysteem een flinke kostenbesparing zou kunnen betekenen. Tomra Systems heeft CE Delft gevraagd de gehanteerde aannames en berekende kosten in een eerdere studie kritisch tegen het licht te houden en te vernieuwen op basis van de meest recente gegevens en inzichten. De update en review laat zien dat de kosten van het huidige statiegeldsysteem ongeveer 50% lager zijn ten opzichte van voorgaande kostenramingen.