Rapport

Kosten van ‘Fit for 55’ voor de Nederlandse zeevaart & -havens

De Europese Commissie heeft medio juli 2021 het ‘Fit for 55’-pakket aan maatregelen gepresenteerd, dat moet leiden tot 55% reductie van broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Voor de Nederlandse zeevaart en zeehavens heeft het ministerie van I&W behoefte aan een beeld van de eerste-ordekosten van Fit for 55 tot en met 2034.

Op basis van de gepubliceerde voorstellen van de Europese Commissie heeft CE Delft de eerste-ordekosten berekend voor de schepen die varen onder Nederlandse vlag en/of aansturing. Voor de zeeschepen bestaan de eerste-ordekosten vanaf 2025 uit:

  • de emissierechten voor de uitstoot van CO2 (EU ETS);
  • de verplichting om de broeikasgasintensiteit van de brandstof te verminderen, bijv. door het bijmengen van biobrandstoffen (FuelEU Maritime);
  • de belasting op brandstoffen (ETD).

Vanaf 2030 komt daarbovenop:

  • het verplicht gebruik van walstroom voor container- en passagiersschepen (FuelEU Maritime);
  • de 15% reductie van broeikasgasintensiteit van brandstoffen geleverd aan de transportsector in Nederland (RED);
  • de verplichte investering in walstroomaansluitingen door zeehavens (AFIR).

Meer over