Rapport

Kosten zontoepassingen. Methode om private en maatschappelijke kosten te vergelijken

De afgelopen jaren is zonnestroom snel goedkoper geworden. Gemeenten en provincies zien steeds meer vergunningsaanvragen binnenkomen voor grote zonnestroomprojecten in zowel de gebouwde omgeving als in het landschap. Deze ontwikkeling stelt nieuwe eisen aan zonnestroomsystemen zoals bijvoorbeeld het integreren van grotere hoeveelheden groene stroom in het elektriciteitsnet en het niet schaden van de plaatselijke ecologie. Wat is de invloed van deze extra aspecten op de ontwikkeling van de kosten van zonnestroom, en welke andere gevolgen hebben deze aspecten voor de maatschappij? In opdracht van TKI Urban Energy en RVO.nl is een methode ontwikkeld om al deze aanvullende aspecten te wegen. De methodiek brengt de private en maatschappelijke kosten van grootschalige toepassing van zonnestroom in Nederland in beeld. En laat vervolgens zien welke afwegingen daarbinnen gemaakt kunnen worden.

Auteurs