Rapport

LCA thermische conversie pluimveemest BMC Moerdijk

Pluimveemest kan op verschillende manieren worden verwerkt. Meer dan een derde van alle in Nederland beschikbare pluimveemest wordt door BMC Moerdijk gebruikt om elektriciteit te produceren. De as, die hierbij ontstaat, wordt ingezet als kunstmest. BMC Moerdijk heeft aan CE Delft gevraagd om de milieueffecten van de thermische conversie van pluimveemest bij BMC Moerdijk te vergelijken met acht alternatieve manieren voor de verwerking van pluimveemest. Andere manieren zijn bijvoorbeeld: vergisten, composteren of uitrijden van mest op het land. CE Delft heeft een mineralenbalans opgesteld en een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd.

Mineralenbalans
In de mineralenbalans is gekeken naar organische stof, stikstof,  fosfor en kalium. Deze stoffen gaan allemaal verloren bij het bijstoken in een biomassacentrale en voor een gedeelte verloren in de andere routes. Bij de thermische conversie gaan zowel alle stikstof als alle organische stof verloren. Wat betreft fosfor en kalium blijft er bij verbranden ongeveer evenveel over als bij de andere routes. Dat is een groot voordeel vanwege de eindigheid van deze grondstoffen.

LCA-studie
De LCA-studie toont aan dat de volgende drie verwerkingsroutes vanuit milieuoogpunt het meest voordelig zijn:
•    thermische conversie bij BMC Moerdijk
•    bijstoken in een biomassacentrale op hout
•    thermische conversie bij de pluimveehouder

We kunnen concluderen dat alle verwerkingsroutes die geen elektriciteit produceren een (kleine) milieubelasting hebben. De LCA-studie met systeemuitbreiding geeft aan dat de combinatie van verwerking bij BMC en het aanvullen van organische stof en stikstof op een ander manier, bijvoorbeeld met kunstmest, nog steeds een milieuvoordeel oplevert.

Conclusie
De combinatie van de mineralenbalans en de LCA laat zien dat de verwerking in de centrale van BMC de beste verwerkingsmethode is, in vergelijking met de andere manieren van verwerking. Dezelfde verwerkingsmethode bij een pluimveehouder kan wel hoger scoren als daarbij het grootste gedeelte van de warmte wordt afgezet.