Rapport

Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater

Rioolwater bevat potentieel veel grondstoffen. CE Delft heeft een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd om inzicht te geven in de milieukundige voor- en nadelen van winning van grondstoffen uit rioolwater. Er is gekeken naar winning van fosfaat via struviet en via vliegas van monoverbranders, en naar winning van PHA, cellulose en alginaat. Uit de analyse blijkt dat alle routes milieukundige voordelen bieden. Dit geeft milieukundig inzicht in de duurzaamheid van de Energie- en Grondstoffenfabriek. De studie is uitgevoerd in samenwerking met Witteveen + Bos en KNN Advies voor Stowa en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In 2023 is een update van deze studie uitgebracht. Deze vindt u hier.