Rapport

Life Cycle Analysis (LCA) van acht grondstoffen uit rioolwater

Op dit moment worden uit rioolwater verschillende grondstoffen teruggewonnen. Ook lopen er pilots om nieuwe manieren van terugwinnen, of het terugwinnen van andere grondstoffen mogelijk te maken. Maar in hoeverre dragen teruggewonnen grondstoffen bij aan een circulaire grondstofketen? En wat zijn de klimaatvoordelen en de milieuwinst? STOWA heeft voor acht grondstoffen die uit rioolwater kunnen worden teruggewonnen CE Delft laten onderzoeken wat de klimaatimpact en de milieukosten zijn. Dit rapport bevat de resultaten van deze studie.

In deze studie is onderzocht wat de klimaatimpact en de milieukosten zijn van acht grond- stoffen die uit rioolwater kunnen worden teruggewonnen. Het betreft: groen gas, CO2, cellulose (fijn zeefgoed, nat en droog), fosforzuur uit slibas, struviet (verbinding van magnesium, ammonium en fosfaat), vivianiet (verbinding van ijzer en fosfaat), natuurlijk plastic vervangers (Calyda) en Kaumera (biopolymeer uit Nereda®-slib). Bij alle grondstoffen is een vergelijking gemaakt met de huidige conventionele manier om deze grondstoffen te maken.

Deze studie is een update van de studie Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater uit 2016 (STOWA, 2016-22).

Auteurs

Meer over