Rapport

Low-Carbon Hydrogen from Natural Gas: Global Roadmap

Om urgente kenniskloven aan te pakken met betrekking tot belangrijke zaken rondom de uitrol van blauwe waterstof heeft het IEAGHG opdracht gegeven voor twee parallelle onderzoeken naar blauw waterstof. Bij deze variant van waterstof wordt CO2 afgevangen en opgeslagen. Het gaat zich hierbij om de volgende onderzoeken:

Uit het onderzoek Low-Carbon Hydrogen from Natural Gas: Global Roadmap blijkt dat elke vorm van waterstofproductie op basis van aardgas in Nederland op de korte termijn waarschijnlijk duurder is dan de bestaande productie van grijs waterstof. Maar naarmate de kosten van CO2 stijgen (om de productie van grijs waterstof financieel onaantrekkelijk te maken), wordt de afvang en opslag van CO2 cruciaal om waterstofproductie op basis van aardgas goedkoper te maken. Daarom is het belangrijk dat er beleidsinstrumenten worden ontwikkeld die decarbonisatie stimuleren en zo vraag creëren. Bijvoorbeeld door waterstof met behulp van een dynamische infrastructuur toegankelijker te maken, door de bijbehorende kosten met behulp van schaalvoordelen te verlagen en door de weg vrij te maken naar nieuwe markten.