Rapport

Maatregelen gasreductie crematieovens. Inzichten voor crematoria

De Nederlandse crematoriumsector maakt voornamelijk gebruik van gasgestookte crematieovens, verantwoordelijk voor een groot deel van het aardgasverbruik en de CO2-uitstoot van de sector. Op langere termijn kunnen innovaties als elektrische ovens een rol gaan spelen in de reductie van CO2, maar op de korte termijn hebben veel crematoria een gasgestookte oven die nog jarenlang meekan voordat vervanging nodig is. De reductie van het aardgasverbruik in de huidige crematieovens is daarom een belangrijk middel om de CO2-uitstoot te verminderen. De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) heeft in 2020 verschillende reductiemaatregelen geïdentificeerd en heeft CE Delft gevraagd verder uit te zoeken wat het gasreductiepotentieel is van deze maatregelen.

In het onderzoek hebben we zes veelbelovende maatregelen verkend, waarmee aanzienlijke gasbesparingen zijn te behalen:

  • Crematies vlak achter elkaar plannen
  • Anders inplannen van personeel
  • Training/opleiding van personeel
  • Afstemmen van voorverwarming met de crematie
  • Bijsturen van het crematieproces
  • Investeren in betere ovenisolatie

De verzamelde bevindingen zijn samengevat in zes informatiebladen, waarmee voor crematoria inzichtelijk is gemaakt welke concrete maatregelen zij kunnen overwegen om het gasverbruik van hun crematieoven(s) te reduceren op de kortere termijn.