Rapport

Maatregelen verschoning binnenvaart Rotterdam. Quickscan voor gemeente Rotterdam

De reductie van luchtvervuilende emissies (NOx, PM) in de binnenvaart gaat langzaam, doordat motoren meer dan 30 jaar kunnen meegaan en pas recentelijk (2019/2020) een strengere emissiestandaard is ingegaan voor nieuwe motoren. Om de verduurzaming en verschoning van de binnenvaart te versnellen, is het noodzakelijk dat scheepseigenaren de keuze maken voor emissiereducerende opties. De investeringsruimte is echter vaak beperkt en emissiereducerende technologieën verdienen zichzelf niet terug.

Om de NOx-uitstoot van binnenvaartschepen toch terug te dringen, was de gemeente Rotterdam van plan om een toegangsbepaling in te voeren, die vervuilende schepen de toegang tot de havenbekken ontzegt. De juridische basis voor de toegangsbepaling blijkt echter onvoldoende. Om de uitstoot toch terug te dringen, heeft de gemeente Rotterdam CE Delft verzocht om alternatieve beleidsmaatregelen te identificeren en hun effect op luchtvervuilende emissies in te schatten. Om de milieueffecten van de maatregelen in te schatten creëren we eerst een beeld van de huidige luchtvervuilende emissies door de binnenvaart. In deze studie vergelijken we het effect van vier maatregelen met het effect van de toegangsbepaling. De onderzochte maatregelen zijn:

  1. Snelheidsbeperking op vaarwegen
  2. Het (gericht) subsidiëren van emissiereducerende technieken voor motoren
  3. Gedifferentieerde havengelden op basis van emissies
  4. Veranderingen in de logistiek voor containerschepen.