Rapport

Maatschappelijke kosten zoninpassing – toelichting webtool

In opdracht van de TKI Urban Energy en RVO heeft CE Delft een webapplicatie ontwikkeld voor maatschappelijke kosten en baten van zon-pv-projecten. De tool is nu online beschikbaar.

De methodiek brengt de private en maatschappelijke kosten en baten van grootschalige toepassing van zonnestroom in Nederland in beeld. En laat vervolgens zien welke afwegingen daarbinnen gemaakt kunnen worden.  In de maatschappelijke kostprijs verhogen we de private kosten voor de initiatiefnemer met een inschatting van maatschappelijke kosten en verminderen we deze met maatschappelijke besparingen. De tool is bedoeld om overheden en investeerders te helpen tot een betere inschatting van maatschappelijke kosten te komen en hiermee rekening te houden in de ruimtelijke planning (bijv. de NRES). Met de applicatie kunnen de gestandaardiseerde kosten per geleverde kilowattuur van zontoepassingen worden bepaald.

Auteurs