Rapport

Maatschappelijke waarde groengas – casus buitengebied

Groengas is, ook in 2030, beperkt beschikbaar. Terwijl voor veel aardgasgebruikers groengas een financieel interessante en makkelijke manier is om aardgas te vervangen en zo te verduurzamen. De inzet van groengas heeft een hoge maatschappelijke waarde, waar alternatieven relatief kostbaar en complex zijn. CE Delft heeft, in opdracht van Programma Aardgasvrije Wijken Nieuwolda-Wagenborgen in samenwerking met N-TRA, onderzocht wat de waarde is van groengas in het buitengebied.

Deze studie is een uitbreiding van de eerder verschenen studie waarin we in totaal 14 duurzame alternatieven voor verwarming in een industriële boiler, een woning in een oude binnenstad, en de aandrijving van een groot zeecontainerschip vergeleken.

Groengas heeft in het buitengebied, net als in oude binnensteden, een hogere maatschappelijke waarde dan inzet in een industriële boiler of de aandrijving van een groot zeecontainerschip.

Dat concluderen we op basis van de eerdere studie, met een uitbreiding van een vergelijking van 5 duurzame opties met een hr-ketel op aardgas in een gemiddeld Nederlands buitengebied:

  • hr-ketel op groengas;
  • hybride warmtepomp met groengas;
  • luchtwaterwarmtepomp;
  • hr-ketel op waterstof uit elektrolyse;
  • hr-ketel op blauwe waterstof (blauwe waterstof is gemaakt uit aardgas).

Na de hybride warmtepomp met groengas, is de hr-ketel op blauwe waterstof de minst kostbare optie voor het buitengebied. De additionele kosten per vermeden ton CO2 t.o.v. een hr-ketel op aardgas zijn bijna twee keer zo hoog als de groengasoptie (hybride warmtepomp). Dit is ook het geval in de oude binnenstad, terwijl de alternatieven voor een industriële boiler en een groot zeecontainerschip relatief minder kostbaar zijn.