Rapport

Milieu-informatie textiel. Update 2018

Dit rapport is een actualisatie en uitbreiding van het rapport ‘Milieu-informatie Textiel’ dat CE Delft in 2015 voor Milieu Centraal opstelde. Net als het originele rapport bevat deze actualisatie een overzicht van de milieu-impact van diverse typen textiel (doeken). De milieugegevens zijn verzameld uit openbare bronnen zoals bestaande LCAs en de Ecoinventdatabase. De milieuresultaten zijn berekend met de klimaatimpact en de ReCiPe 2016-methode. Ook is extra aandacht geschonken aan de bijdrage van waterschaarste van vezelteelt en textielproductie. Gerecyclede vezels hebben een duidelijk milieuvoordeel boven primaire vezels.

Meer over