Rapport

Milieukundige beoordeling interventies en pakketten in het kunststofketenproject

In de hoofdrapportage van het kunststofketenproject voor KIDV zijn interventies beschreven om de kunststof verpakkingsketen verder te sluiten, zowel qua grondstoffen als economisch. Hierbij zijn twee interventiepakketten beschreven: Pakket 1 ‘Optimaliseren huidige systemen’ en Pakket 2  ‘Toevoegen nieuwe systemen’.

In opdracht van het KIDV heeft CE Delft de directe en indirecte effecten van alle interventies kwalitatief beoordeeld op milieuwinst of milieunadeel.